Previous |  Up |  Next

Article

Title: Poznámka ku sestrojení stop roviny určené odchylkami $alpha, beta$ od průměten (Czech)
Title: A remark on the construction of traces of a plane determined by angles $\alpha, \beta$ with projection planes (English)
Author: Hübner, Václav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
ISSN:
Volume: 33
Issue: 3
Year: 1904
Pages: 331-334
.
Category: math
.
idZBL: JFM 35.0553.01
DOI: 10.21136/CPMF.1904.123978
.
Date available: 2009-08-29T14:15:20Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/123978
.

Files

Files Size Format View
CasPestMatFys_033-1904-3_10.pdf 636.7Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo