Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Nekolný J.: Současná kontrola stability a jakosti regulace. Sborník: Souhrn prací o automatizaci. NČSAV, Praha 1961.
[2] Newton G. C., Gould L. A., Kaiser J. F.: Analytical Disign of Linear Feedback Control. J. Wiley & Sons, 1957. MR 0089796
[3] Vidinčev P.: Doktorská dizertační práce. ÚTIA-ČSAV, 1969.
Partner of
EuDML logo