Previous |  Up |  Next

Article

Title: Syntéza regulačních systémů prvního typu (Czech)
Title: The synthesis of the control systems of the first type (English)
Author: Vidinčev, Pane
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 5
Issue: 6
Year: 1969
Pages: (545)-561
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 93C30
idZBL: Zbl 0185.23505
.
Date available: 2009-09-24T16:06:46Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/124140
.
Reference: [1] Nekolný J.: Současná kontrola stability a jakosti regulace.Sborník: Souhrn prací o automatizaci. NČSAV, Praha 1961.
Reference: [2] Newton G. C., Gould L. A., Kaiser J. F.: Analytical Disign of Linear Feedback Control.J. Wiley & Sons, 1957. MR 0089796
Reference: [3] Vidinčev P.: Doktorská dizertační práce.ÚTIA-ČSAV, 1969.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_05-1969-6_7.pdf 1.327Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo