Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] R. Bellman: A Markovian Decision Process. J. of Math. and Mech. 6 (1957), 679-684. MR 0091859 | Zbl 0078.34101
[2] R. A. Howard: Dynamic Programming and Markov Processes. New York 1960. MR 0118514 | Zbl 0091.16001
[3] P. Mandl: Řízené Markovovy řetězce. Kybernetika 5 (1969), příloha.
Partner of
EuDML logo