Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Šedivý J.: O konečných grafech a jejich použití. Matematika ve škole XVI (1966), 8, 496-509.
[2] Šedivý J.: Řešení zeber pomocí grafů. Matematika ve škole XVII (1967), 5, 276-284.
[3] Šedivý J.: Řešení logických úloh pomocí grafů. Rozhledy matematicko-fyzikální 45 (1967), 10, 408-415, 449-452.
[4] Шедивы Я.: Решехие логических задач при помощи графов. Математика в школе (1967), 6. Zbl 1103.35360
[5] Šedivý J.: Teaching of elements of logic by means of finite graphs. Educational Studies in Mathematics 1 (1969), 4, 422-439.
[6] Šedivý J.: O modernizaci školské matematiky. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1969.
Partner of
EuDML logo