Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] M. Black: Vagueness. Phil. of Scienece 4 (1937), 427-455.
[2] T. Czeżowski: Logika. Warszawa 1949.
[3] A. A. Fraenkel Y. Bar-Hillel, A. Levy: Foundation of Set Theory. North-Holland. Amsterdam 1973. MR 0345816
[4] A. Kaplan, H. F. Schott: A calculus for empirical classes. Methodos 3 (1951), 165-190.
[5] T. Kubiński: An attempt to bring logic nearer to colloquial language. Studia Logica 10 (1960), 61-75.
[6] T. Kubiński: Nazwy nieostre. Studia Logica 7(1958), 115-179. MR 0102470
[7] S. Lešniewski: Podstawy ogólnej teorii mnogości. Prace Polskiego Kola Naukowego w Moskwie Nr.2, 1916.
[8] G. W. Leibniz: Nouveaux essai sur l'entendement humain, par l'auteur du systéme de l'harmonie. Preetablie, 1705.
[9] J. Lukasiewicz: O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. PWN, Warszawa 1987.
[10] J. Lukasiewicz: Selected Works. North-Holland and PWN, 1970. MR 0294080 | Zbl 0212.00902
[11] J. Lukasiewicz: O zasadzie wylączonego srodka. Przegląd Filozoficzny 13 (1910), 372-373.
[12] J. Lukasiewicz: O logice trójwartościowej. Ruch Filozoficzny 5 (1920), 170-171.
[13] H. Rasiowa: A generalization of a formalized theory of fields of sets on non-classical logics. Rozprawy Matematyczne 42 (1964), 3-29. MR 0166080 | Zbl 0265.02035
[14] H. Rasiowa, R. Sikorski: A proof of the completness theorem of Gódel. Fundamenta Mathematics 37 (1950), 193-200. MR 0040232
[15] B. Sobocinski: L'analyse de l'antinomie Russellienne par Lesniewski. Methodos 1 (1949). Zbl 0040.14503
[16] J. Strzedńicki V. Rickey, J .Czelakowski (eds.): Lesniewski's systems Ontology and Mereology. Martinus Nijhoffand Ossolineum Publishers, 1984.
[17] E. Szpilrajn: Sur l'equivalence des suites d'ensembles et l'equivalence des functions. Fund. Math. 26 (1936), 302-326.
[18] J. Woleński: Foreword to [9].
[19] J. Woleński: Filozoficzna szkola lwowsko-warszawska. PWN, Warszawa 1985.
[20] H. Weyl: Mathematics and logic. Amer. Math. Monthly 53 (1946), 2-13. MR 0014999 | Zbl 0060.01904
[21] H. Weyl: The ghost of modality. In: Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl. Cambridge (Mass.), 1940, pp. 278-303.
Partner of
EuDML logo