Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] S. D Wicksell: The corpuscle problem. Biometrika 17 (1925), 84-89.
[2] V. Horálek: Statistické modely pro zkoušení a kontrolu výrobků, materiálů a surovin. (Statistical models for testing and inspection of products, materials and raw materials.) Charles University, Prague 1961 (dissertation).
[3] J. Likeš: Stanovení počtu a velikosti částic dispersní fáze metodami kvantitativní metalografie. (Determining number and size of particles of a dispersion phase by methods of quantitative metallography.) Rozpravy ČSAV, Series of Techn. Sci. 74 (1964), No. 1.
[4] R. L. Fulmann: Measurement of particle sizes in opague bodies. Journal of Metals 5 (1953), 447-452.
[5] V. Horálek: Příspěvek k otázce hodnocení struktury materiálu. (A contribution to study of material structure.) Aplikace matematiky 3 (1958), 376-383.
[6] H. Cramér: Mathematical Methods of Statistics. Princeton Univ. Press, Princeton 1946. MR 0016588
[7] M. Abramowitz I. A. Stegun: Handbook of Mathematical Functions. Dover Publication, Inc., N. York 1970.
[8] J. Ježek J. Vobořil: Elektronová metalografie jemnozrnných fází. (Electron Metallography of Finegrained Phases.) NČSAV, Praha 1972.
Partner of
EuDML logo