Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 93C57
References:
[1] Цыпкин Я. З.: Теория линейных импульсных систем. ФИЗМАТГИЗ, Москва 1963. Zbl 1145.93303
[2] Halousková A.: Aperiodická stabilita lineárních regulačních obvodů. Zpráva č. 100, ÚTIA - ČSAV 1962.
[3] Jury E. I.: Sampled - Data Control Systems. John Wiley & sons, Inc., New York 1958. Zbl 0092.30702
[4] Kotek Z.: Nelineární optimalizace. Sborník z 6. vědecké konference elektrotechnické fakulty ČVUT, Praha 1962.
[5] Marden M.: The geometry of the zeros of a polynomial in a complex variable. American Mathematican Society, New York 1949. MR 0031114 | Zbl 0038.15303
[6] Prouza L.: Úvod do teorie a aplikací lineárních impulsních soustav. Academia, Praha 1967.
[7] Rychlík K.: Úvod do analytické teorie mnohočlenů s reálnými koeficienty. NČSAV, Praha 1957.
[8] Strejc V. a kol.: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem. NČSAV, Praha 1965.
[9] Шинделарж Я.: Дискретные системы управления с скачкообразным изменением демпфирования и усиления. Труды междухародной конференции по многомерным и дискретным системам автоматического управления. Секция Б, Прага 9-12 июня 1956 r. Zbl 0995.90522
[10] Šindelář J.: Regulační obvody s nespojitě proměnnou strukturou. (v tisku).
[11] Šindelář J.: Sampled Data Control Systems With Changes in the Pulse Width. III kongres IFAC, Londýn 1966.
[12] Šindelář J., Kučera V.: Determination of Transfer Function of the Decision Link for Changing the Pulse Width. Sborník „Stroje na zpracování informací" č. 14, 1968.
Partner of
EuDML logo