Previous |  Up |  Next

Article

Title: Některé otázky syntézy diskrétních regulačních obvodů s proměnnou strukturou (Czech)
Title: Synthesis of sampled-data control systems with variable structure (English)
Author: Šindelář, Jaroslav
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 4
Issue: 1
Year: 1968
Pages: (12)-35
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 93C57
.
Date available: 2009-09-24T15:53:03Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/124511
.
Reference: [1] Цыпкин Я. З.: Теория линейных импульсных систем.ФИЗМАТГИЗ, Москва 1963. Zbl 1145.93303
Reference: [2] Halousková A.: Aperiodická stabilita lineárních regulačních obvodů.Zpráva č. 100, ÚTIA - ČSAV 1962.
Reference: [3] Jury E. I.: Sampled - Data Control Systems.John Wiley & sons, Inc., New York 1958. Zbl 0092.30702
Reference: [4] Kotek Z.: Nelineární optimalizace.Sborník z 6. vědecké konference elektrotechnické fakulty ČVUT, Praha 1962.
Reference: [5] Marden M.: The geometry of the zeros of a polynomial in a complex variable.American Mathematican Society, New York 1949. Zbl 0038.15303, MR 0031114
Reference: [6] Prouza L.: Úvod do teorie a aplikací lineárních impulsních soustav.Academia, Praha 1967.
Reference: [7] Rychlík K.: Úvod do analytické teorie mnohočlenů s reálnými koeficienty.NČSAV, Praha 1957.
Reference: [8] Strejc V. a kol.: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem.NČSAV, Praha 1965.
Reference: [9] Шинделарж Я.: Дискретные системы управления с скачкообразным изменением демпфирования и усиления.Труды междухародной конференции по многомерным и дискретным системам автоматического управления. Секция Б, Прага 9-12 июня 1956 r. Zbl 0995.90522
Reference: [10] Šindelář J.: Regulační obvody s nespojitě proměnnou strukturou.(v tisku).
Reference: [11] Šindelář J.: Sampled Data Control Systems With Changes in the Pulse Width.III kongres IFAC, Londýn 1966.
Reference: [12] Šindelář J., Kučera V.: Determination of Transfer Function of the Decision Link for Changing the Pulse Width.Sborník „Stroje na zpracování informací" č. 14, 1968.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_04-1968-1_3.pdf 2.774Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo