Previous |  Up |  Next

Article

Title: Automatické seřizování v obvodech s rozdělenými parametry (Czech)
Title: Automatic adjustment in systems with distributed parameters (English)
Author: Kracík, Vladimír
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1969
Pages: (280)-286
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 93C05
idZBL: Zbl 0183.47902
.
Date available: 2009-09-24T16:03:41Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/124612
.
Reference: [1] V. Kracík: Vyhlazování šumu v jisté jednoduché variantě obvodu s rozloženými parametry.Kybernetika 3 (1967), 5.
Reference: [2] V. Strejc: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem.NČSAV, 1965.
Reference: [3] O. Šefl: Regulace systémů s dopravním zpožděním a teorie predikce.Problémy kybernetiky, NČSAV, 1965.
Reference: [4] L. Prouza: Úvod do teorie a aplikací lineárních impulsních soustav.NČSAV, 1967.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_05-1969-4_3.pdf 928.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo