Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] V. Kracík: Vyhlazování šumu v jisté jednoduché variantě obvodu s rozloženými parametry. Kybernetika 3 (1967), 5.
[2] V. Strejc: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem. NČSAV, 1965.
[3] O. Šefl: Regulace systémů s dopravním zpožděním a teorie predikce. Problémy kybernetiky, NČSAV, 1965.
[4] L. Prouza: Úvod do teorie a aplikací lineárních impulsních soustav. NČSAV, 1967.
Partner of
EuDML logo