Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] З. Аугустынек: Два определения времени. Вопросы философии 6 (1970), 35, 65-76. Zbl 1170.92319
[2] R. Bek: K popisu fyzikálních procesů pomocí klasifikačních, topologických a metrických termínů. Teorie a metoda 4 (1972), 3, 87-109.
[3] R. Bek: Sémantický aspekt popisu reality pomocí přesných množin. Acta Polytechnica 1 (1975), 4, 23-43.
[4] St. Korner: Zkušenost a teorie. Svoboda, Praha 1970.
[5] L. Tondl: Problémy identifikace a podobnosti. Filosofický časopis 2 (1968), 16, 222-233.
[6] Rescher, Urquard: Temporal Logic. Springer, N. York 1971. MR 0337498
[7] А. Зиновев: Логическая физика. Наука, Мсква 1972. Zbl 1170.01322
Partner of
EuDML logo