Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] M. O. Rabin: Theoretical Impediments to Artificial Intelligence. In: Information Processing 1974. North Holland Publ. Comp., Amsterdam, 1974, 615-619. MR 0421186 | Zbl 0296.68054
[2] A. Rényi: Teorie pravděpodobností. Academia, Praha 1972. MR 0350789
[3] I. Kramosil: A Probabilistic Approach to Automaton-Environment Systems. Kybernetika 11 (1975), 3, 173-206. MR 0444347 | Zbl 0308.94045
[4] I. Kramosil: Pravděpodobnostní model vztahu mezi automatem a okolím. In: Aplikovaná robotika. České Budějovice, 1975, vol. II, XI-XII.
Partner of
EuDML logo