Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1 ] Z. Kos: Ekonomická výše odběrů pro závlahy ve vodohospodářských soustavách. (Economical Size of Irrigation Draws in Water Resource Systems). Thesis. ČVUT, Praha 1968.
[2] Z. Kos V. Zeman: Vodohospodářské soustavy ve Směrném vodohospodářském plánu. (Water Resource Systems in General Water Resources Plan). Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1976.
[3] P. Mandl: Water storage models based on transformed normal distribution. Ekonomicko-matematický obzor 15 (1979), 455-467. Zbl 0428.62058
[4] M. Schramm: Zur mathematischen Darstellung und Simulation des natürlichen Durchflussprozesses. Acta Hydrophysica 19 (1975), 77-191.
Partner of
EuDML logo