Previous |  Up |  Next

Article

Title: A mathematical model of storage (English)
Author: Mandl, Petr
Language: English
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 17
Issue: 2
Year: 1981
Pages: 175-182
.
Category: math
.
MSC: 60K30
MSC: 90B05
MSC: 90B99
idZBL: Zbl 0467.90037
idMR: MR624210
.
Date available: 2009-09-24T17:20:27Z
Last updated: 2012-06-05
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/124757
.
Reference: [1 ] Z. Kos: Ekonomická výše odběrů pro závlahy ve vodohospodářských soustavách.(Economical Size of Irrigation Draws in Water Resource Systems). Thesis. ČVUT, Praha 1968.
Reference: [2] Z. Kos V. Zeman: Vodohospodářské soustavy ve Směrném vodohospodářském plánu.(Water Resource Systems in General Water Resources Plan). Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1976.
Reference: [3] P. Mandl: Water storage models based on transformed normal distribution.Ekonomicko-matematický obzor 15 (1979), 455-467. Zbl 0428.62058
Reference: [4] M. Schramm: Zur mathematischen Darstellung und Simulation des natürlichen Durchflussprozesses.Acta Hydrophysica 19 (1975), 77-191.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_17-1981-2_8.pdf 485.9Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo