Previous |  Up |  Next

Article

Title: Identifikace lineárních soustav s násobnými póly (Czech)
Title: Investigation of linear systems with lumped parameters (English)
Author: Vidinčev, Pane
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 1
Issue: 1
Year: 1965
Pages: (37)-46
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 93C05
MSC: 94A12
idZBL: Zbl 0152.29001
.
Date available: 2009-09-24T15:32:47Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/124847
.
Reference: [1] Smirnov V. I.: Kurs vysšej matematiki, Tom III, časť 1.Moskva 1956.
Reference: [2] Vidinčev P.: Identifikace lineárních spojitých soustav.Automatizace (1963), č. 7.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_01-1965-1_4.pdf 1.221Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo