Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 1, 1965 (Kybernetika)

(4)-11 K předmětu kybernetiky.  Perez, Albert; Tondl, Ladislav
(12)-27 Pravděpodobnost vymření kontinuální kultivace.  Kožešník, Jaroslav
(28)-36 Anwendungen der Theorie der optimalen Regelungnichtabbrechender Diffusionsprozesse.  Mandl, Petr
(37)-46 Identifikace lineárních soustav s násobnými póly.  Vidinčev, Pane
(47)-49 Semantics and translation of grammars and ALGOL-like languages.  Čulík, Karel
(50)-55 Poznámky k výběru proměnných pro vlastní model nervové buňky.  Nádvorník, P.; Mělka, J.; Veselý, C.; Pelikán, V.; Drozen, V.
(56)-61 Elektronický model neuronu podle N. I. Vvedenského.  Macků, Jiří; Nádvorník, Pavel
(62)-73 Použití míry množství informace při agregaci bilancí meziodvětvových vztahů.  Skolka, Jiří
(74)-84 Kódování a komprese psané češtiny.  Kraus, Jiří
(85)-102 Zur syntaktischen Synthese.  Kunze, Jürgen
103-104 Recenze.  
105-109 Zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo