Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 93C57
References:
[1] Šindelář J.: Sampled-data Control System with Changes in the Pulse Width. III. Congress IFAC, London, 1966.
[2] Kučera V.: Diskrétní regulační obvod s proměnnou strukturou. Diplomní práce, ČVUT - FEL, 1966.
[3] Šindelář J., Kučera V.: Determination of Transfer Function of the Decision Link for Changing the Pulse Width. Information Processing Machines, No 14, Praha 1968.
[4] Šindelář J.: Regulační obvod s nespojitě proměnným zesílením. Automatizace 6 (1963), 5.
[5] Šindelář J.: Regulační obvod s nespojitě proměnným tlumením. Automatizace 7 (1964), 11.
[6] Šindelář J.: Odvození podmínek pro změnu struktury regulačního obvodu. Kybernetika 2 (1966), 3.
Partner of
EuDML logo