Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 68-04
References:
[1] Gabriel J., Nováková H., Strnad L., Gaisler J., Bidman J., Horák F.: Studie diagnostických neshod u zemřelých ve fakultní nemocnici v Hradci Králové za období jednoho roku. Lék. zprávy LFKU v Hradci Králové 9 (1964) 5/10, 75-85. MR 0162865
[2] Nádvorník P., Drozen V., Matějíček V.: Statistické podklady pro strojovou diagnózu u neurochirurgických onemocnění. Sborník Problémy kybernetiky, NČSAV, Praha 1965.
[3] Perez A., Tondl L.: Modely některých vědeckých procedur z hlediska logiky a teorie informace. Sborník Problémy kybernetiky, NČSAV, Praha 1965.
Partner of
EuDML logo