Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] O.-J. Dahl: Discrete event simulation languages. Norsk Regnesentral, Oslo 1966.
[2] F. Genuys (ed.): Programming languages. Academie Press, London-New York 1968. Zbl 0174.48301
[3] Ф. Женюи (ред): Языки програмирования. Мир, Москва 1972. Zbl 1170.01322
[4] P. Brumovský J. Černý: Matematická teória sysťémov - mýty a skutočnosť. In: Zborník 7. symposia SKS o aplikáciach teoretických principov kybernetiky - prehladové referáty. Bratislava 1976, 1 - 32.
[5] E. Kindler: Teorie simulačních modelů. In: Zborník 7. sympózia SKS o aplikáciach teoretických principov kybernetiky- 1. časť, Bratislava 1976, 84-93.
[6] E. Kindler: On the way to mathematical theory of simulation. Elektronische Informations-verarbeitung und Kybernetik 1976, 10, 497-504. MR 0428864
[7] G. J. Klir: Trends in general systems theory. Wiley-Interscience, New York-London-Sydney-Toronto 1972. Zbl 0234.93003
[8] O.-J. Dahl B. Myhrhaug K. Nygaard: SIMULA 67 common base language. 2. ed. Norsk Regnesentral, Oslo 1972.
Partner of
EuDML logo