Previous |  Up |  Next

Article

Title: Výpočet přechodových charakteristik některých soustav s rozloženými parametry pomocí časových řad (Czech)
Title: The computation of unit step responses of some systems with distributed parameters by means of time series (English)
Author: Maršík, Jaroslav
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1965
Pages: (205)-216
Summary lang: English
.
Category: math
.
idZBL: Zbl 0168.15003
.
Date available: 2009-09-24T15:34:54Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125077
.
Reference: [1] Tustin A.: A Method of Analyzing the Behavior of Linear Systems in Terms of Time Series.Journ. IEE 94 (1947), No 1, Pt II-A, 130-142.
Reference: [2] Boxer R., Thaler S.: A Simplified Method of Solving Linear and Nonlinear Systems;.Proc. IRE (1956), Jan., 89-101. MR 0092034
Reference: [3] Vích R.: Úvod do teorie a použití transformace Z.Slaboproudý obzor (1958), č. 12, 820-828.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_01-1965-3_1.pdf 1.292Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo