Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 93Cxx
References:
[1] Šindelář J.: Regulační obvod s nespojitě proměnným tlumením. Automatizace 6 (1963), č. 5, str. 111-115.
[2] Šindelář J.: Regulační obvody s nespojitě proměnnou strukturou. Kandidátská disertační práce. ÚTIA-ČSAV 1964.
Partner of
EuDML logo