Previous |  Up |  Next

Article

Title: Modelling of the process of working activities training (English)
Author: Průcha, Jiří
Author: Vlášek, Karel
Language: English
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 16
Issue: 6
Year: 1980
Pages: (548)-556
.
Category: math
.
MSC: 91E99
idZBL: Zbl 0449.92025
.
Date available: 2009-09-24T17:17:43Z
Last updated: 2012-06-05
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125306
.
Reference: [1] J. Linhart: Proces a struktura lidského učení.Academia, Praha 1972.
Reference: [2] J. Linhart: Psychologie učení.SPN, Praha 1967.
Reference: [3] R. S. Woodworth H. Schlosberg: Experimentálna psychológia.SPN, Bratislava 1959.
Reference: [4] K. Buchalkov A. Petrov: O normirovanii učeničeskogo truda.Prof-těch obrazovanie (1974), 9, 28-29.
Reference: [5] : Protokoly o pilovacích zkouškách.(originály). Ústav lidské práce, Praha 1942-1946.
Reference: [6] Z. Škuta a kol.: Optimalizace nácviku.Krajský pedagogický ústav, Olomouc 1968.
Reference: [7] S. J. Batyšev: Naučnaja organizacija učebno-vospitatělnogo processa.Vysšaja škola, Moskva 1972.
Reference: [8] : ČSN 01 0250 Statistické metody v průmyslové praxi.1972.
Reference: [9] K. Vlášek J. Průcha: Obecný model průběhu osvojování pracovních činností v odborném výcviku.Výzkumný ústav odborného školství, Praha 1976.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_16-1980-6_5.pdf 684.2Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo