Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Krýže J., Krýžová A., Mikoláš R., Salaba M.: System Dynamics Identification by means of Adjustable Models. Kybernetika 2 (1966), 6, 508-530.
[2] Maršík J.: Quick-Response Adaptive Identification. IFAC Symposium on Identification in Automatic Control Systems, Prague 1967, Part II, Paper 5.5.
[3] Newton G., Gould L., Kaiser J.: Analytical Design of Linear Feedback Controls. John Wiley & Sons, New York 1958. MR 0089796
[4] Пугачев В. С.: Теория случайных функций и еë применение к задачам автоматического управления. Государственное издательство технико-теоретической литературы, Москва 1957. Zbl 0214.27801
[5] Гихман И. И., Скороход А. В.: Введение в теорию случайных процессов. Издательство Наука, Москва 1965. Zbl 1099.01519
[6] Achijezer N. I.: Teorie aproximací. NČSAV, Praha 1954.
[7] Borský V., Matyáš J.: Technika použití elektronických analogových počítačů. SNTL, Praha 1963.
[8] Škarda J.: MЕDA, malý elektronický diferenciální analyzátor. Sborník Stroje na zpracování informací V. NČSAV 1957.
[9] Havel J.: An Electronic Generator of Random Sequences. Transaction of the Second Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes. Praha 1960, 219-229. MR 0134431 | Zbl 0107.12802
[10] Krýže J.: MUSA-6 - Ein universeller statistischer Analysator. Zeischrift für Messen, Steuern, Regeln 6 (1963), 7, 286-298; 9, 386-391.
[11] Mikoláš R.: Určení koeficientů přenosu lineární dynamické soustavy pomocí odhadů korelačních funkcí. Kandidátská disertační práce, ÚTIA - ČSAV 1970.
Partner of
EuDML logo