Previous |  Up |  Next

Article

Title: Korelační metoda pro odhad koeficientů přenosu lineární dynamické soustavy (Czech)
Title: Correlation method for coefficient estimation of the transfer function of a linear dynamic system (English)
Author: Mikoláš, Roman
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1970
Pages: (296)-305
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 93C30
idZBL: Zbl 0195.43702
.
Date available: 2009-09-24T16:11:36Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125316
.
Reference: [1] Krýže J., Krýžová A., Mikoláš R., Salaba M.: System Dynamics Identification by means of Adjustable Models.Kybernetika 2 (1966), 6, 508-530.
Reference: [2] Maršík J.: Quick-Response Adaptive Identification.IFAC Symposium on Identification in Automatic Control Systems, Prague 1967, Part II, Paper 5.5.
Reference: [3] Newton G., Gould L., Kaiser J.: Analytical Design of Linear Feedback Controls.John Wiley & Sons, New York 1958. MR 0089796
Reference: [4] Пугачев В. С.: Теория случайных функций и еë применение к задачам автоматического управления.Государственное издательство технико-теоретической литературы, Москва 1957. Zbl 0214.27801
Reference: [5] Гихман И. И., Скороход А. В.: Введение в теорию случайных процессов.Издательство Наука, Москва 1965. Zbl 1099.01519
Reference: [6] Achijezer N. I.: Teorie aproximací.NČSAV, Praha 1954.
Reference: [7] Borský V., Matyáš J.: Technika použití elektronických analogových počítačů.SNTL, Praha 1963.
Reference: [8] Škarda J.: MЕDA, malý elektronický diferenciální analyzátor.Sborník Stroje na zpracování informací V. NČSAV 1957.
Reference: [9] Havel J.: An Electronic Generator of Random Sequences.Transaction of the Second Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes. Praha 1960, 219-229. Zbl 0107.12802, MR 0134431
Reference: [10] Krýže J.: MUSA-6 - Ein universeller statistischer Analysator.Zeischrift für Messen, Steuern, Regeln 6 (1963), 7, 286-298; 9, 386-391.
Reference: [11] Mikoláš R.: Určení koeficientů přenosu lineární dynamické soustavy pomocí odhadů korelačních funkcí.Kandidátská disertační práce, ÚTIA - ČSAV 1970.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_06-1970-4_5.pdf 1.222Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo