Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] L. N. Landa: Vyučování žáků metodám racionálního myšlení a problém algoritmů. (Instruction of students in the methods of rational thought and the problem of algorithms.) Na pomoc pedagogické praxi 9 (1963).
[2] Van der Waerden: Mathematische Statistik. Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1957. MR 0083850 | Zbl 0077.12901
[3] J. Linhart: Psychologické problémy teorie učení. (Psychological problems of the teaching theory.) NČSAV, Praha 1965.
[4] Kemeny, Snell, Thompson: Introduction to finite mathematics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1957. MR 0084454 | Zbl 0077.01603
[5] R. Bellman: Dynamic programming. Princeton University Press, Princeton N. Y. 1957. MR 0090477 | Zbl 0995.90618
[6] V. Kulič: Psychologická problematika chyby v programovaném učení. Materiály z 1. celostátní konference o programovaném učení. P. Ú. ČSAV, Praha 1964. (The psychological problems of the error in the programmed teaching. Proceedings of the first Czechoslovak conference on the programmed teaching, issued by the Psychological Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, 1964.)
[7] S. L. Pressey B. F. Skinner N. A. Crowder: Programované učení jako světový problém. (The programmed teaching as a world problem.) SPN, Praha 1966.
[8] D. Blackwell M. A. Girshick: Theory of games and statistical decisions. John Wiley & Sons Inc., New York 1954. MR 0070134
Partner of
EuDML logo