Previous |  Up |  Next

Issue 6,  Volume 4, 1968 (Kybernetika)

(505)-515 Problém obecného pojetí metody GUHA.  Hájek, Petr
(516)-537 Regular expressions over generalized alphabet and design of logical nets.  Havel, Ivan M.
(538)-547 Jazyky pro empirii a teorii.  Čulík, Karel
(548)-569 Error frequency - regulator of the teaching algorithm.  Brody, Jozef
(570)-590 Reprodukující se automaty.  Wünsch, Zdeněk
591-593 Book Reviews.  
594-595 Přehled literatury.  
 
Partner of
EuDML logo