Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Štěpán: Aproximace přenosů jednoho typu soustav pomocí dominantních kořenů. Zpráva ÚTIA ČSAV č. 104 (1962).
[2] J. Nekolný: Současná kontrola stability a jakosti regulace. Sborník „Souhrn prací o automatizaci 1959". NČSAV, Praha 1961.
[3] R. C. Oldenbourg H. Sartorius: A Uniform Approach to the Optimum Adjustement of Control Loops. Sborník: Frequency response. The Macmillan Co., New York 1956.
[4] Люстерник Л. А., Соболев В. И.: Элементы фзнкционального анализа. Гостехиздат, Москва-Ленинград 1951. Zbl 1200.93002
[5] Padé H. E.: Sur la répresentation approchée ďune fonction par des fractions rationelles. Ann. sci. Ec. norm. sup. Paris 3 (1892), 1-92.
Partner of
EuDML logo