Previous |  Up |  Next

Article

Title: Kritérium dominantnosti kořenů (Czech)
Title: Criterion of root dominance (English)
Author: Štěpán, Jaromír
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 3
Issue: 1
Year: 1967
Pages: (57)-68
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 94C99
idZBL: Zbl 0183.15903
.
Date available: 2009-09-24T15:46:01Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125519
.
Reference: [1] J. Štěpán: Aproximace přenosů jednoho typu soustav pomocí dominantních kořenů.Zpráva ÚTIA ČSAV č. 104 (1962).
Reference: [2] J. Nekolný: Současná kontrola stability a jakosti regulace.Sborník „Souhrn prací o automatizaci 1959". NČSAV, Praha 1961.
Reference: [3] R. C. Oldenbourg H. Sartorius: A Uniform Approach to the Optimum Adjustement of Control Loops.Sborník: Frequency response. The Macmillan Co., New York 1956.
Reference: [4] Люстерник Л. А., Соболев В. И.: Элементы фзнкционального анализа.Гостехиздат, Москва-Ленинград 1951. Zbl 1200.93002
Reference: [5] Padé H. E.: Sur la répresentation approchée ďune fonction par des fractions rationelles.Ann. sci. Ec. norm. sup. Paris 3 (1892), 1-92.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_03-1967-1_6.pdf 1.316Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo