Previous |  Up |  Next

Article

Title: A numerical method of matrix spectral factorization (English)
Title: Numerická metoda spektrální faktorizace matic (Czech)
Author: Vostrý, Zdeněk
Language: English
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 8
Issue: 5
Year: 1972
Pages: (448)-470
Summary lang: Czech
.
Category: math
.
MSC: 49M99
MSC: 65E05
MSC: 93D99
idZBL: Zbl 0248.49022
idMR: MR0331741
.
Date available: 2009-09-24T16:28:10Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125699
.
Reference: [1] Ф. Р. Гантмахер: Теория матриц.Наука, Москва 1966. Zbl 1155.78304
Reference: [2] V. Strejc, al.: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem.NČSAV, Praha 1965.
Reference: [3] Z. Vostrý: Нумерический метод спектральной факторизации полиномов.Kybernetika 8 (1972), 4, 323-332. MR 0331740
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_08-1972-5_7.pdf 2.197Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo