Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] W. Feller: An Introduction to Probability Theory and Its Applications. Vol. 1. John Wiley & Sons, Inc, New York 1957. MR 0088081 | Zbl 0077.12201
[2] A. T. Bharucha-Reid: Elements of the Theory of Markov Processes and Their Applications. McGraw-Hill Book Co., New York 1960. MR 0112177 | Zbl 0095.32803
[3] T. L. Saaty: Elements of Queueing Theory. McGraw-Hill Book Co., New York 1961. MR 0133176 | Zbl 0100.34203
[4] N. T. J. Bailey: The Elements of Stochastic Processes. John Wiley & Sons, Inc, New York 1964. MR 0165572 | Zbl 0127.11203
[5] F. Zrcek: Zařízení s reversním čítačem jako model homogenního procesu imigrace a emigrace. Kybernetika 4 (1968), 2, 151-163.
[6] H. Bateman: Higher Transcendental Functions. Vol. II. McGraw-Hill Book Co., New York 1953. MR 0066496 | Zbl 0052.29502
[7] V. A. Ditkin P. I. Kuzněcov: Příručka operátorového počtu. Nakladatelství ČSAV, Praha 1954.
Partner of
EuDML logo