Previous |  Up |  Next

Article

Title: Ein Modell des nichthomogenen Markoffschen Geburts- und Todes-Prozesses mit gesteuertem Mittelwert. I (German)
Title: A model of the inhomogeneous Markov process of natality and motality with a controlled mean value (English)
Title: Model nehomogenního markovského procesu vzniku a zániku s řízenou střední hodnotou. I (Czech)
Author: Zrcek, František
Language: German
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1970
Pages: (382)-398
Summary lang: Czech
.
Category: math
.
MSC: 60.67
MSC: 60J80
idZBL: Zbl 0205.44902
idMR: MR0282428
.
Date available: 2009-09-24T16:13:04Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125754
.
Related article: http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/124788
.
Reference: [1] W. Feller: An Introduction to Probability Theory and Its Applications.Vol. 1. John Wiley & Sons, Inc, New York 1957. Zbl 0077.12201, MR 0088081
Reference: [2] A. T. Bharucha-Reid: Elements of the Theory of Markov Processes and Their Applications.McGraw-Hill Book Co., New York 1960. Zbl 0095.32803, MR 0112177
Reference: [3] T. L. Saaty: Elements of Queueing Theory.McGraw-Hill Book Co., New York 1961. Zbl 0100.34203, MR 0133176
Reference: [4] N. T. J. Bailey: The Elements of Stochastic Processes.John Wiley & Sons, Inc, New York 1964. Zbl 0127.11203, MR 0165572
Reference: [5] F. Zrcek: Zařízení s reversním čítačem jako model homogenního procesu imigrace a emigrace.Kybernetika 4 (1968), 2, 151-163.
Reference: [6] H. Bateman: Higher Transcendental Functions. Vol. II.McGraw-Hill Book Co., New York 1953. Zbl 0052.29502, MR 0066496
Reference: [7] V. A. Ditkin P. I. Kuzněcov: Příručka operátorového počtu.Nakladatelství ČSAV, Praha 1954.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_06-1970-5_5.pdf 1.202Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo