Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] B. M. Глушков: Синтез цифровых автоматов. Москва 1962. Zbl 1005.68507
[2] Mareš: Regulární jazyky a jejich využití při syntéze automatů. Diplomová práce, MFF UK, Praha 1966.
Partner of
EuDML logo