Previous |  Up |  Next

Article

Title: Dvě vlastnosti výrazů v jisté volné univerzální algebře (Czech)
Title: Two properties of expressions in a certain free universal algebra (English)
Author: Mareš, Jan
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1969
Pages: (190)-200
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 08.30
idZBL: Zbl 0176.28701
idMR: MR0246808
.
Date available: 2009-09-24T16:02:18Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125844
.
Reference: [1] B. M. Глушков: Синтез цифровых автоматов.Москва 1962. Zbl 1005.68507
Reference: [2] Mareš: Regulární jazyky a jejich využití při syntéze automatů.Diplomová práce, MFF UK, Praha 1966.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_05-1969-3_3.pdf 1.176Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo