Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Medeková T.: O súčte bodov dvoch nadrovín. Matematicko-fyzikálny časopis IX (1959), 129-134. MR 0124788
[2] Bertini: Einführung in die projektive Geometrie mehrdimensionaler Räume. Wien 1924.
Partner of
EuDML logo