Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Medek V.: Lineárne systémy projektívnych príbuzností na priamke. Matematicko-fyzikálny časopis SAV, VI (1956), 98-108. MR 0080935
[2] Bydžovský B.: Úvod do algebraické geometrie. JČMF, Praha 1948.
Partner of
EuDML logo