Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Riordan J.: An Introduction to Combinatorial Analysis. New York 1958. MR 0096594 | Zbl 0078.00805
[2] Kaucký J.: Заметка о цикловом индикаторе симметрической группы. Mat.-fyz. časop. 3 (1965), 206-214. MR 0190020
[3] Bučko M.: O niektorych problemoch z teorie permutácií. Zborník vedeckých prác Vysokej školy technickej v Košiciach 1 (1966).
[4] Bučko M., Kaucký J.: Об одном виде переставонок. Mat.-fyz. časop. 16 (1966), 166-174. MR 0201327
Partner of
EuDML logo