Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Clifford A. H.: Semigroups admitting relative inverses. Ann. Math. 42 (1941), 1937 - 1949. MR 0005744 | Zbl 0063.00920
[2] Schwarz Š.: On the structure of simple semigroup without zero. Czech. Math. Ј. 1 (76) (1951), 41-53. MR 0048428
[3] Ivan Ј.: O rozklade jednoduchých pologrúp na direktný súčin. Mat.-fyz. časop. 4 (1954), 181-201.
[4] Kolibiarová B.: O komutatívnych periodických pologrupách. Mat.-fyz. časop. 8 (1958), 127-135. MR 0103937
[5] Kolibiarová B.: O čiastočne komutatívnych periodických pologrupách. Mat.-fyz. časop. 9 (1959), 160-172. MR 0131479
[6] Kolibiarová B.: O pologrupách, ktorých každý ľavý hlavný ideál obsahuje jednotku. Mat.-fyz. časop. 11 (1961), 275-281.
Partner of
EuDML logo