Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Berge C.: Théorie des graphes et ses applications. Paris 1958. MR 0155312
[2] Kotzig A.: Súvislosť a pravidelná súvislosť konečných grafov. Bratislava 1956.
Partner of
EuDML logo