Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] V. Havel: Poznámka ke Staudtove větě v moufangovské rovině (něm.). Čech. mat. žurnal 7 (1957), 314-317. MR 0088741
[2] L. K. Hua: O semihomomorfismech okruhů a jejich aplikaci na projektivní geometrii (rus.). Usp. mat. nauk VIII (1955), 143-147.
[3] R. Moufang: Ke struktuře alternativních těles (něm.). Math. Ann. 110 (1935), 416-438. MR 1512948
[4] G. Pickert: Projektivní roviny (něm.). Berlin-Gőttingen-Heidelberg 1955.
[5] L. A. Skornjakov: recense č. 6833, Ref. žurnal 1956, seš. 9.
Partner of
EuDML logo