Previous |  Up |  Next

Article

References:
1. T. Šalát: O súčtoch istých konvergentných radov. Matematicko-fyzikálny časopis SAV 4. r. 1954. str. 122 MR 0069909
Partner of
EuDML logo