Previous |  Up |  Next

Article

References:
1. G. Birkhoff: Lattice theory. rev. ed. 1948. MR 0029876 | Zbl 0033.10103
2. O. Ore: On the foundation of abstract algebra II. Ann. of Math. 37 (1935), str. 406-437. MR 1503232
3. V. Havel: Rozklady prvků ve svazech splňujících podmínku pro klesající řetězce. Časopis pro pěst. mat. 80 (1955), str. 1-16. MR 0078335
Partner of
EuDML logo