Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] CIVIN P.: Two-to-one mappings of manifolds. Duke Math. J., 10, 1943, 49-57. MR 0008697 | Zbl 0060.41012
[2] HAROLD O. G.: The non-existence of certain type of continuous transformations. Duke Math. J., 5, 1939, 789-793. MR 0001358
[3] KURATOWSKI K.: Topology I. Warszawa 1966. MR 0217750
[4] MIODUSZEWSKI J.: Funkcje ciagle o stalej krotności skończonej na odcinku i prostej. Prace matem., 5, 1961, 79-93. MR 0131862
[5] HATAHCOH И. И.: Теория функций вещественной переменной. Mocквa 1957.
[6] SIKORSKI R.: Funkcje rzeczywiste I. Warszawa 1958. MR 0105468
[7] ŠALÁT T.: Generalization of the notion of Banach indicatrix. Fundam. math. 73, 1971 29-36. MR 0291376
[8] SIERPIŃSKI W.: Funkcje przedstawialne analitycznie. Lwów-Warszawa 1925.
Partner of
EuDML logo