Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Беллман Р.: Теория устойчивости решений дифференциальных уравнений. Mocквa 1954. Zbl 0995.90535
[2] Коддингтон Э. А., Левинсон Н.: Теория обыкновенных дифференциальных уравнений. Mocквa 1958. Zbl 0995.62501
[3] Belohorec Š.: Oscilátorické riešenie istej nelineárnej diferenciálnej rovnice druhého rádu. Matematicko-fyzikálny časopis SAV 11 (1961), 250-255.
Partner of
EuDML logo