Previous |  Up |  Next

Article

References:
1. Kuratowski: Wstep do teorii mnogosci i topologii. Warszawa 1955.
2. Čech E.: Bodové množiny. Praha 1936.
3. Šalát T.: O súčtoch istých konvergentných radov. Mat.-fyz. čas. SAV IV, 1954, 203-211. MR 0069909
4. Šalát T.: Poznámky k Riemannovej vete o divergentných radoch. Mat.-fyz. čas. SAV V, 1955, 94-100. MR 0075323
5. Šalát T.: O istych vlastnostiach radov s kladnými členmi. Sborník prác Prír. fak. UK (v tlaci).
6. Rademacher: Über die asymptotische Verteilung gewisser konvergenzerzeugenden Faktoren. Math. Z., zv. II, 1921, 276-288. MR 1544497
Partner of
EuDML logo