Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Zd. Horák: Praktická fysika. Praha 1958.
[2] Zd. Horák: Početní zpracování fysikálních měření. Praha 1953.
[3] K. Jakowlew: Mathematische Auswertung von Messergebnissen. Berlin 1952. Zbl 0049.10301
[4] V. Šindelář: Methoda stanovení výsledků měření při nesouměrném rozložení chyb. Stroj. Sborník 8, 1954.
[5] V. Šindelář: O vlivu dělení stupnice na výsledek měření. (Věstník 1. věd. konf. ČVUT, Praha 1956).
Partner of
EuDML logo