Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Brejcha J.: Demoulinův čtyřstran a kanonické přímky v bodӗ plochy prostoru S3. Ѕborník Vysoké školy stavitelství v Brně 87 (1956), 41-47.
[2] Cеnkl B.: La normale ďune surface dans ľespace à connexion projective. Czеch. Mаt. Journ. 12 (1962), 582-608.
[3] Dеcuypеr M.: Quadrilatère de Demoulin ďune surface. Rеnd. Ѕеm. Mаt. Mеssinа 1 (1955), 120-142.
[4] Щеpбакoв P. H.: Kypc aффuннoй u npoeкmuвнoй дuффepeнцuaльнoй гeoмempuu. Toмcк 1960.
[5] Švеc A.: K výkladu teorie prostorů s konexí. Čаs. pӗst. mаt. 86 (1961), 425-432.
[6] Švеc A.: Sur la géométrie différentielle ďune surface plongée dans un espace à trois dimensions à connexion projective. Czеch. Mаt. Journ. 11 (1961), 386-397. MR 0141028
Partner of
EuDML logo