Previous |  Up |  Next

Article

References:
1. Riesz F., Sz.-Nagy B.: Leçons d'Analyse fonctionelle. Budapest 1952.
2. Halmos P. R.: Measure Theory. New York 1950. (П. Халмош, Теория меры, Москва 1953.) MR 0062816 | Zbl 0040.16802
3. Mišík L.: O istej modifikácii Rieszovej metódy rozšírenia kladnej funkcionály. Časopis pro pěstovaní matematiky 6 (81), 1956. MR 0120306
Partner of
EuDML logo