Previous |  Up |  Next

Article

Title: Reperáž systému anholonomních subvariet trojrozměrné variety v pětirozměrném ekviafinním prostoru (Czech)
Title: Specialization of the System of Anholomical Subvarieties of the Three- Dimensional Variety in the Unimodular Five-Dimensional Space (English)
Author: Marková, Libuše
Language: Czech
Journal: Matematický časopis
ISSN: 0025-5173
Volume: 22
Issue: 1
Year: 1972
Pages: 6-18
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 53A15
MSC: 53B25
idZBL: Zbl 0229.53030
idMR: MR0305257
.
Date available: 2009-09-25T08:15:40Z
Last updated: 2012-07-31
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/126799
.
Reference: [1] ФИНИКОВ С. М.: Метод внешних форм Картана.Москва-Ленинград, 1948. Zbl 1154.94303
Reference: [2] ИВЛЕВ Е. Т.: О репераже систем неголононых подмногообразий трехмерной поверхности в пятимерном проективном протранстве.Геом. сборник, 191, 1967, № 6.
Reference: [3] ЩЕБРАКОВ Р. Н.: Курс аффинной и проективной дифференциальной геометрии.Toмck, 1960. Zbl 1225.94001
Reference: [4] HEJNÝ M.: Všeobecný komplex priamok v Kleinovom obraze.[Habilitační spis. Bratislava 1967. - Komenského univerzita.
Reference: [5] KOLÁŘ I.: Užití Cartanových metod ke studiu obecné sítě křivek na ploše v trojrozměrném projetivním prostoru.Rozpravy ČSAV, 77, 1967. MR 0223993
.

Files

Files Size Format View
MathSlov_22-1972-1_2.pdf 1.892Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo