Previous |  Up |  Next

Article

References:
[C1] Clifford A. H.: A system arising from a weakened set of group postulates. Ann. of Math. 34 (1933), 865-871. MR 1503137 | Zbl 0008.05002
[C2] Clifford A. H.: Semigroups containing minimal ideals. Amer. J. Math. 70 (1948), 521-526. MR 0025476 | Zbl 0038.01103
[C3] Clifford A. H.: Semigroups without nilpotent ideals. Amer. J. Math. 71 (1949), 834-844. MR 0032661 | Zbl 0045.30101
[G1] Green J. A.: On the structure of semigroups. Ann. of Math. 54 (1951), 163-172. MR 0042380 | Zbl 0043.25601
[L1] Lapin J. S.: Jádra gomomorfizmov associativnych sistem. Mat. Sborník, 20 (1947), 497-514.
[L2] Lapin J. S.: Normal'nyje kompleksy associativnych sistem. Izv. Ak. Nauk SSSR, seria matem., 14 (1950), 179-192.
[L3] Lapin J. S.: Prostyje kommutativnyje associativnyje sistemy. Izv. Ak. Nauk SSSR, seria matem., 14 (1950), 275-282.
[L4] Lapin J. S.: Poluprostyje kommutativnyje associativnyje sistemy. Izv. Ak. Nauk SSSR, seria matem., 14 (1950), 367--380.
[L5] Lapin J. S.: Associativnyje sistemy vsech častičnych preobrazovanij. DAN, 88 (1953) 13-15.
[M1] Mal'cev A. I.: Simmetričeskie gruppoidy. Mat. Sborník, 31 (1952), 137-151. MR 0050576
[R1] Rees D.: On semigroups. Proc. Cambridge Phil. Soc. 36 (1940), 387-400. MR 0002893
[Sch1] Schwarz Š.: O zovšeobecneniach pojmu grupy. Časopis pěst. mat. fyz. 74 (1949), 95-113. MR 0038340
[Sch2] Schwarz Š.: Teória pologrúp. Sborník prác Prírodovedeckej fakulty SU, 6 (1943), 1-64. MR 0025477
[Sch3] Schwarz Š.: Struktura prostých polugrupp bez nul'a. Čechoslovackij matematičeskij žurnál, t. 1 (76), 1951, 51-65.
[Sch4] Schwarz Š.: O polugruppach, imejuščich jadro. Čechoslovackij matematičeskij žurnál, t. 1 (76), 1951, 259-301.
[Sch5] Schwarz Š.: Maksimal'nyje idealy v teorii polugrupp. Čechoslovackij matematičeskij žurnál, t. 3 (78), 1953, 139-153. MR 0061591
[V1] Vorobiov N. N.: Ob idealach associativnych sistem. DAN SSSR, 83, No 5 (1952), 641-643.
Partner of
EuDML logo